Înființarea livezilor de alun în Moldova
Durata rentabilă a unei livezi de alun este de circa 50-80 de ani
AFACERE PENTRU 3 GENERAȚII
❝Fiecare om trebuie să planteze cel puțin un pom în viață. Noi am plantat pentru un sat întreg."
18 - 20,7 mii lei / Ha
Subvenții de la stat
Cultura alunului
Este o cultură rustică, ușoară, puțin pretențioasă la sol
Poate fi organizată concomitent cu alte culturi tradiționale
Aproape/totalmente mecanizată
Nu necesită multe ingrijiri și forță de muncă
Investițiile nu sunt mari, în comparație cu alte culturi
Are cea mai mare rezistență la boli și dăunători
Este rezistentă la secetă, arșiță, ger
Plantarea alunului are efect terapeutic asupra solului
Intră pe rod din anul 4-5
Recolta de la 2t/ha
Subvenții de la stat (începând cu 18 mii lei/ha)


CEREREA PENTRU ALUNE CALITATIVE PE PIAȚA INTERNAȚIONALĂ ESTE ÎN CREȘTERE: industria dulciurilor, cosmetică, farmaceutică, consum direct. Doar în Italia (unde sunt stabiliți fruntașii industriei ciocolatiere) deficitul de alun pe piață depășește 65 mii tone.

Iar un studiu realizat de către partenerii de dezvoltare a arătat că alunul este o cultură durabilă, iar suprafețele în Moldova se pot extinde pînă la 10 mii ha.

Pentru informare – în Moldova, pînă în 2018 suprafețele înființate cu alun se numărau circa 500ha.
Material săditor calitativ certificat - puieți de alun
Precondiție pentru competitivitate sunt cerințele internaționale cu privire la calitate.

EUROALUN oferă material săditor calitativ certificat - puieți de alun:

Plante sănătoase însoțite de documente de calitate și conformitate
Soiuri adaptate condițiilor R. Moldova
Importați din pepinierele specializate pe alun din Italia


Pentru ca clienții EUROALUN să obțină un produs finit de CALITATE, compania comercializează material săditor certificat doar cu 5 ani de asistență tehnică și agronomică inclusă în contract: de la prelucrarea terenului până la intrarea pe rod a livezii.
5 ANI - asistență tehnică și agronomică
Pentru clienții EUROALUN inclusă în Contract, fără plăți adiționale:

Studiu topografic și pedologic
Selectarea soiurilor pretabile terenului
Îndrumări pentru pregătirea terenului
Schema de plantare, polenizatori
Recomandări pentru plantare
Masterclass-uri în câmp
Instruiri cu experți calificați
Inspecții anuale de către experții internaționali
Monitorizarea sistematică
Asistența mobilă direct în teren
Chat grup de lucru
Contact direct cu experții
Optimizarea cheltuielilor
Suport la pregătirea dosarelor pentru subvenționare
Consultanță financiară
Consultanță în aplicarea metodelor de cultivare a livezii în sistem ecologic


Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie făcut bine
OFERTE GRATUITE
Selectati: